Välkommen till Tuppens förskola - framtidens förskola i Centrala Norrköping. Tuppens förskola startade 2012 i nya härliga lokaler med en specialdesignad gård, eget kök och matsal.

Sidor

fredag 3 mars 2017

Röda fjädern v. 9

Den gångna veckan har bjudit på en stor variation av aktiviteter, så vi tar och berättar om ett par av dem.

Under veckan har vi arbetat med sagor i olika former. Exempelvis berättande och dockspel. Genom Bockarna Bruse och De tre små grisarna har barnen på ett roligt och spännande sätt fått möta olika begrepp som ordningsföljd (t ex först, sist), antal, storleksbegrepp (t ex stor, mellan och liten), men barnen har också uppmärksammats på begrepp relaterat till berättande (tex handling) dramaturgiska struktur som början och slut.

I ateljén har barnen fått måla och träna sig på färgernas namn, men också där har barnen fått öva sig på antal och talordning (t ex 1-5). Flera av barnen har denna vecka fastnat lite exta för vårt byggmaterial, och diverse byggen har kunnat skådas. Barnen har byggt enskilt och tillsammans.

Några barn fastnade för att bygga med kaplastavarna, och torn har varit en favorit att bygga. För att inspirera och utmana barnen vidare togs en bild på ett hus byggt utav kaplastavar fram som ritning. Sedan studerade vi bilden noggrant, tittade på huset var byggt, hur många kaplastavar som behövdes och hur de var placerade. På så vis fick barnen öva sig på att räkna och lägesbegrepp (t ex över, bredvid och mellan), men också på att se och följa mönster. Studsmattan är fortsatt uppskattad, och barnen tycker det är spännande att hoppa på den. Det är en upptäckt att komma på hur man hoppar, och en del barn testar först med att gunga på stället. Fotot nedan är taget utav ett av de barn som var med och hoppade, och som med en av lärplattorna fick möjlighet att fånga en av sina kamrater på bild medan denne hoppade.I veckan har vi även tränat på inrymning, det vill säga hur vi ska göra och vart vi ska gå om det skulle uppstå en situation utomhus som kräver att vi söker skydd inomhus. Barnen tyckte det var spännande.

Vi avslutar med att påminna om att måndagen den 20:e mars så är det kompetensutvecklingsdag vilket innebär att förskolan har stängt. Om det finns behov av barnomsorg den dagen ska det snarast anmälas till förskolechefen. 

Nästa vecka:
- Vi har planering måndag förmiddag


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar